Ratten via de afvoer - dat kunt u doen

Rat afvoer

Onze klanten melden vaak problemen met ratten die via afvoerleidingen naar binnen komen en dat lijkt een heel vaak voorkomend probleem. Hier volgen de maatregelen die voorkomen dat ratten via de riolering binnendringen. We bespreken ook wie er formeel verantwoordelijk is voor het oplossen van de rattenplaag.

 

Het is een wijdverbreid probleem dat ratten via de riolering naar binnen komen, maar wie is verantwoordelijk om daar iets aan te doen en wat kunt u concreet zelf doen? In werkelijkheid gaat het om vrij drastische oplossingen voor een complex rattenprobleem.

 

Ratten zijn fenomenale klimmers en zwemmers

Ratten zijn er ongelooflijk goed in om ontoegankelijke gangen en plaatsen binnen te dringen op zoek naar voedsel. Ratten kunnen verticaal meerdere verdiepingen op klimmen, bijvoorbeeld in afvoerleidingen. Ze kunnen zich zelfs in doorgangen met een diameter van slechts een paar centimeter wringen. Afvoerleidingen die niet helemaal intact zijn, vormen hierdoor een gemakkelijke toegang voor ratten. Een kapotte afvoerpijp of beschadigde leiding is genoeg om ratten binnen te laten.

Een van de redenen waarom ratten kunnen overleven in afvoeren en in riolering, is dat ze zo goed kunnen zwemmen. Ratten doen een soort zwemslagen met hun poten en gebruiken hun staart als roer. Het is ongelooflijk maar ratten kunnen drie dagen aan een stuk in het water trappelen en bovendien drie minuten lang onder water hun adem inhouden. Water in de riolering houdt ratten dus niet tegen om naar binnen te komen.

 

Aansprakelijkheid voor ratten in de riolering

Als huurder hebt u het recht om van de eigenaar te eisen dat hij de sanering wegens ratten (en ander ongedierte) op zich neemt.

Als u in een appartementsgebouw woont, is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten in de riolering.

Als u in een villa woont bent u als huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor uw perceel en uw huis, maar u kunt de woningverzekering aanspreken om te helpen met de bestrijding van ratten.

Als de ratten uit het gemeentelijke rioolnetwerk komen en niet uit rattenholen op uw eigen perceel, draagt de gemeente de verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen. Neem contact op met uw gemeente als dit het geval is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gat in een leiding die de gemeente hoe dan ook moet herstellen.

 

Maatregelen voor de eigenaar van het gebouw

Sommige zaken die eigenaren van panden kunnen doen om het risico van binnendringende ratten via de riolering te verkleinen:

  • Zorg ervoor dat de watersloten/sifons in alle afvoeren van het gebouw zijn gevuld
  • Vervang lekkende/kapotte watersloten/sifons (er bestaan ook modellen die ratten tegenhouden)
  • Verwijder ongebruikte afvoerleidingen in en rond het gebouw
  • Zorg ervoor dat afvoerleidingen en afvoeren afgedicht zijn
  • Zorg ervoor dat buizen en leiding in het gebouw dicht zijn - bijvoorbeeld rond de gootsteen en de wasbak
  • Plaats een rooster op afvoerputjes in de kelder en bij de achteringang

Bij ernstige problemen kunt u een rattenstop rechtstreeks in de afvoerleiding steken. Deze pijpverbindingen hebben een wigvormige vorm, wat verhindert dat ratten in de riolering kunnen klimmen.

Voor gevoelige punten waar geen volledige afdichting van het gebouw mogelijk is, kunt u beschermingsnetten tegen knaagdieren plaatsen. Deze voorkomen dat er ratten binnen geraken, maar ze laten wel voldoende lucht door.

 

Wat kunt u als bewoner doen?

Als bewoner kunt u vooral preventieve maatregelen nemen die het risico van rattenplagen in de riolering beperken. Een belangrijke en relatief eenvoudige maatregel is te vermijden dat u vet wegspoelt in de afvoerleidingen. 

Vet vormt een afzetting in de afvoerleidingen en trekt ratten aan. Bovendien kan het vet samenklonteren en de buizen verstoppen, wat in het ergste geval kan leiden tot een overstroming bij uzelf of bij een van uw buren. Concreet betekent dit dat u het vet uit braadpannen moet verwijderen en weggooien in plaats van in de afvoer te gieten. Gebruikte olie kunt u in een lege melkverpakking of in een PET-fles verzamelen en weggooien als ze vol is.

 

Lees meer over rattenbestrijding of onze uitgebreide gids over ratten.

Gerelateerde producten
Copyright © 2023 Stick AB
To top