Rattenbestrijding - alles wat u moet weten

Ratten rat bestrijding

Ratten leven naast ons, mensen, ze verspreiden besmettelijke ziekten en beschadigen onze eigendom. Rattenbestrijding houdt in dat ratten verwijderd worden uit omgevingen waar ze schade berokkenen, in alles van voedselbeheer tot woningen. We leggen alles uit over moderne rattenbestrijding en wat u zelf kunt doen.

 

Inhoud:

 1. Nieuwe regels voor de bestrijding van ratten
 2. Verschillende vormen van rattenbestrijding
 3. Gangbare vormen van rattenplagen
 4. Verantwoordelijkheid voor rattenbestrijding
 5. Als u ratten wil bestrijden
 6. Bedrijven die rattenbestrijding uitvoeren
 7. Slimme particuliere rattenbestrijding

 

Ratten leven naast ons mensen en hebben dat altijd gedaan. Ratten voelen zich simpelweg goed in de omgevingen die we creëren. De constructie van onze woningen, afvoeren en dergelijke bieden bescherming tegen roofdieren. Tegelijkertijd geeft ons afval hen bijna onbeperkt eten.

Ratten zijn een sterk toenemend probleem in een groot deel van Europa. Anticimex, de grootste speler die aan rattenbestrijding doet, meldt bijvoorbeeld dat het aantal rattenbestrijdingen dat ze in Zweden tussen 2013 en 2016 hebben uitgevoerd, met 67% is toegenomen.

Helaas brengt de aanwezigheid van ratten zowel sanitaire als materiële risico's met zich mee. Dit heeft ervoor gezorgd dat de mens steeds beter is geworden op het gebied van rattenbestrijding, in rioleringen, in de levensmiddelenketen, in de logistieke keten en niet in het minst in onze woonhuizen.

 

Nieuwe regels voor de bestrijding van ratten

Het gebruik van rattenvergif is de afgelopen jaren sterk gereguleerd. Eerst werd rattenvergif voor particuliere gebruikers en landbouwers zonder vergunning verboden. Daarna werden de regels voor vergunningen en de normen voor saneringsbedrijven strenger. Vergunningen werden niet alleen duurder en moeilijker te krijgen, de noodzaak voor het gebruik van vergif moest ook beter gedocumenteerd worden en werd maar voor een beperkte tijd toegestaan.

Ook professionele bedrijven zoals Anticimex, krijgen nu moeilijker toestemming om rattenvergif te gebruiken. Tegelijkertijd dwingen nieuwe regels hen ertoe om te controleren of er nog ongedierte is, alvorens nieuw vergif te mogen gebruiken en dat pas in de zesde week! Dit heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat Anticimex de prijs voor rattenbestrijding heeft verhoogd, volgens sommigen met wel 150%.

De conclusie is dat de tijden van rattenvergif voorbij zijn. Nu nemen steeds meer mensen hun toevlucht tot niet-giftige methoden om ratten te bestrijden, met of tegen hun zin.

 

Verschillende vormen van rattenbestrijding

Zoals gezegd was rattenvergif (chemische bestrijding) lang de belangrijkste methode voor de bestrijding van ratten. Het werd echter steeds strenger gereguleerd en zelfs voor professionele rattenbestrijders is het ook veel duurder geworden. Rattenvergif wordt nog steeds door saneringsbedrijven gebruikt, maar andere vormen van rattenbestrijding komen meer en meer in zwang.

De ontwikkeling gaat eerder naar automatische en mechanische rattenvallen, bv. Wisecon Wisetrap voor afvoerleidingen of Goodnature A24 voor alle soorten locaties.

Naarmate de gedigitaliseerde samenleving groeit, neemt het gebruik van met wifi verbonden rattenvallen steeds toe. De digitale rattenvallen zijn nu ook verkrijgbaar voor de consument op diverse markten, bijvoorbeeld in de VS en in bepaalde West-Europese landen.

Ook niet te vergeten zijn preventieve en bouwtechnische maatregelen die steeds belangrijker worden door het verminderde gebruik van giftige stoffen. De proactieve bestrijding van ratten kan onder meer bestaan uit materiaalkeuzes voor roosters of afdichtingsmateriaal in spleten die anders gebruikt kunnen worden door ratten om het gebouw binnen te dringen.

Råttgift i Stockholm

Afbeelding: Rattenvergif in Stockholm, ©Stick AB

Afbeelding: Afvoerput met smart rattenval, ©Stick AB

Gangbare vormen van rattenplagen

Afvoerleidingen vormen een omgeving waar ratten graag leven en gedijen. De afvoerkanalen bieden niet alleen bescherming maar zorgen ook voor voedsel in de vorm van eten en vet, die in de afvoer worden doorgespoeld. Ratten in de afvoerleidingen buiten uw eigendom vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Toch is het raadzaam te voorkomen dat voedsel en vet in de afvoer terechtkomen om het risico te verkleinen dat ratten zich in uw afvoerleidingen vestigen.

De levensmiddelenketen en bedrijven die voedsel verwerken, zijn een jackpot voor ratten. In principe kunnen ze in onze voedselproductie en -verwerking onbeperkt voedsel vinden. Dit kan tot enorme rattenpopulaties leiden als er geen preventieve en actieve maatregelen worden genomen. Er worden hoge eisen gesteld aan de verwerking van levensmiddelen om te waarborgen dat voedsel niet door ratten besmet wordt.

De landbouw, met name diegenen die actief zijn in de veehouderij en die dierenvoeders verwerken of graan produceren, is erg kwetsbaar. Het is niet ongewoon dat ratten grote problemen veroorzaken voor de landbouw, bijvoorbeeld doordat ze voederstoffen besmetten of transportbanden afknagen.

Woningen en particulieren hebben steeds meer last van rattenplagen doordat de rattenpopulatie in het algemeen toeneemt. Voor huiseigenaren of appartementen is het geen lachertje als ze geconfronteerd worden met een rattenplaag. Behalve slaapproblemen door het krabben van ratten 's nachts, kunnen onaangename geuren, materiële schade of in het ergste geval brand door kortsluiting voor enorme problemen zorgen.

Nieuwbouw verstoort ratten en verjaagt ze naar nieuwe locaties. Dit komt vooral voor in steden waar rioleringssystemen en hele wijken worden aangelegd. Dan gebeurt het dat ratten naar eerder gespaarde plekken verhuizen en daar voor problemen zorgen.

Ook renovaties leiden in het algemeen tot meer ratten. Dit is het geval wanneer containers met bouwafval (en soms misschien ander afval) ratten aantrekken. De renovatie zelf kan ook ratten doen verschijnen, op zoek naar nieuwe woonplaatsen, bijvoorbeeld als er ingrepen zijn in de waterhuishouding of als er met een boorhamer in de grondplaat wordt geboord.

 

Verantwoordelijkheid voor rattenbestrijding

De eigenaar van het gebouw is aansprakelijk bij rattenplagen. In een appartementencomplex is het de eigenaar of bewonersvereniging die verantwoordelijk is, terwijl dit in huizen en eengezinswoningen meestal de particuliere bewoner is. Over het algemeen dekken woningverzekeringen schade door ratten en doorgaans heeft u het recht op bijstand voor een professionele sanering.

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor rattenplagen in de waterhuishouding/afvalwaters. Maar afvoeren binnen het onroerend goed behoren niet tot hun verantwoordelijkheid.

Voor gebieden met een hoog risico, zoals de levensmiddelketen, zijn preventieve maatregelen om ratten te voorkomen, belangrijk ook al zijn er geen ratten gezien. Dit maakt deel uit van de regelgeving in vele sectoren, bijvoorbeeld in de horeca. Er worden hoge eisen gesteld aan de voedselveiligheid en een correcte behandeling van levensmiddelen, waaronder preventieve rattenbestrijding.

 

Als u ratten wil bestrijden

Als u een rattenplaag hebt in een gebouw waarvan u eigenaar bent of waarin u woont, controleer dan eerst of uw woonverzekering rattenbestrijding dekt. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met een saneringsbedrijf of u bestrijdt de ratten zelf.

Er zijn mogelijkheden om toch toestemming te krijgen om rattenvergif te gebruiken voor de bestrijding van ratten. Het is niet nodig om een lange opleiding te volgen en om jarenlange ervaring te hebben, wat veel mensen ten onrechte denken. Er zijn korte cursussen die u een erkenning geven om voor algemene doeleinden gebruik te maken van chemische bestrijding tegen ratten en ander ongedierte.

 

Bedrijven die rattenbestrijding uitvoeren

Een aantal bedrijven die rattenbestrijding in Nederland uitvoeren:

 • All Hygiene Company
 • Anticimex 
 • Beestjes Kwijt (netwerk)
 • Bestrijdingsservice
 • Rentokil 
 • Orkin

Professionele hulp is er genoeg, maar er hangt wel een prijskaartje aan. In principe kunt u het zelf ook met de juiste producten en door een klein beetje te lezen. Alleen mag u zelf geen rattenvergif gebruiken.

 

Slimme particuliere rattenbestrijding

Als particuliere persoon, landbouwer of beheerder van onroerend goed is het mogelijk om ratten zelf te bestrijden zonder dat hiervoor een vergunningsprocedure of speciale opleiding vereist is. Zolang u alleen maar niet-giftige producten gebruikt.

De markt voor slimme en niet-giftige rattenbestrijding groeit enorm sinds de EU rattenvergif verboden heeft. Hieronder vindt u een aantal nieuwe slimme producten die u binnenkort zult leren kennen!

 

Wil u een deskundige worden op het gebied van ratten en rattenbestrijding? Lees dan onze expertengids over ratten.

Gerelateerde producten
Copyright © 2024 Stick AB
To top