Houtmier

Houtmieren worden verward met veel voorkomende mierensoorten die geen grote schade aanrichten. U moet echter goed opletten of u met houtmieren te maken hebt, omdat ze aanzienlijke schade aan hout kunnen toebrengen en daardoor kunnen bijdragen aan vochtschade of zelfs het draagvermogen van de constructie kunnen beïnvloeden.

 

Houtmieren hebben verwanten die veel op hen lijken. Vaak zijn alleen de details verschillend, zoals de vorm van de kop, de tanden of de grootte van delen van de voelsprieten. Als u geelbruine mieren of mieren ontdekt die uit de constructiedelen van het huis komen, moet u de mieren zorgvuldiger onderzoeken.

 

Houtmieren in het kort

Houtmieren behoren tot de aardmieren. Aardmieren bouwen geen hopen, maar bouwen hun nest ondergronds, in oude bomen of andere holtes. Houtmieren bouwen hun nest soms in huizen, wat grote schade kan aanrichten.

Aardmieren voeden zich meestal met wortelwormen, die ze melken, of voor een deel met kleine larven en insecten.

Jordmyra träjordmyra

Afbeelding: Houtmier. © Stick AB

Zo herkent u houtmieren

Qua grootte zijn houtmieren moeilijk te onderscheiden van zwarte mieren. Bruine houtmieren worden 3-5 mm en zwarte 5-5 mm, terwijl de zwarte mier 2-4 mm wordt. Reuzenmieren die ook ernstige schade aan hout kunnen toebrengen, zijn veel groter (6-8 mm). Faraomieren die ook geel zijn en in huis kunnen voorkomen, zijn veel kleiner, slechts 2 mm.

De kleur is niet altijd een goede indicator, hoewel het een indicatie kan geven van de soort. Maar als u gele mieren in uw huis aantreft, of mieren die uit houtconstructies lijken te komen, moet u zeker reageren, want het kunnen houtmieren zijn.

De bruine houtmier is iets geler van kleur en behoort tot wat vroeger de gele mieren werd genoemd. Tot de gele mieren behoren ook de gele weidemier, de buntgrasmier en de schubmier die niet gedijen in woningen.

Er bestaat ook een zwarte houtmier, de glanzende houtmier. Deze lijkt op de gewone zwarte mier (die in de zomer graag een bezoekje brengt aan uw keuken) – met het verschil dat hij erg glanst.


Tip: als u niet zeker weet met welke mier u te maken hebt, moet u proberen het mierennest te vinden en zo bepalen of het om houtmieren of een andere soort mier gaat.


 

Schade veroorzaakt door houtmieren

Houtmieren eten geen hout, maar gebruiken het als constructiemateriaal of basis voor hun nest. Houtmieren vestigen zich voornamelijk in (vocht)beschadigd hout. Op deze manier kunnen ze zowel een aanwijzing zijn voor, of zelfs een oorzaak zijn van vochtschade.

Houtmieren die zich hebben gevestigd, graven gangen in houtconstructies wanneer ze hun nest bouwen. Dit kan op zijn beurt het hout aantasten doordat vocht kan binnendringen of, in het ergste geval, het draagvermogen van de constructie beschadigen.

 

Daar vindt u houtmieren in uw huis

Suiker (en in bepaalde mate vet) trekt mieren aan en daarom is de keuken een veel voorkomende plek om mieren te vinden, dit geldt ook voor houtmieren. De mieren nemen altijd dezelfde weg naar het eten en als u geluk hebt, zijn deze mierenpaden zichtbaar (en bijv. niet in een muur).

Suiker en vet in de vuilnisbak zijn ook erg aantrekkelijk en de geur wordt van grote afstand waargenomen door mieren. Mieren zijn ook afhankelijk van water en daarom kunnen badkamers of een lekkend dak mieren aantrekken.

 

Houtmieren bestrijden

Mieren komen altijd via een gat ergens de gevel binnen. Daarom is het belangrijk dat de gevel zo goed mogelijk is afgedicht. Ventilatieopeningen zonder insectengaas zijn een veel voorkomende manier om houtmieren in uw huis te krijgen.

Als de mieren zich eenmaal goed hebben gevestigd, zijn ze te bestrijden met bijv. kiezelgur tegen mieren of gewone pesticiden, maar het is in de eerste plaats belangrijk om het nest te vinden en ze daar te bestrijden. In het nest zit de koningin die alle eitjes legt en zo de mierenkolonie in stand houdt.

In ergere gevallen, bijv. als de kolonie in een balklaag gevestigd is, kan professionele bestrijding nodig zijn om het huis te beschermen.

 

Copyright © 2023 Stick AB
To top