Reuzenmier

Termieten, zoals reuzenmieren ook wel worden genoemd, zijn schadelijke insecten die grote schade aan huizen kunnen toebrengen als ze niet op tijd worden ontdekt en gestopt. De reuzenmier is de koning onder de mieren, het is de grootste mier in Noord-Europa.

 

Reuzenmieren in het kort

Reuzenmieren eten eigenlijk geen hout, wat veel mensen wel denken, maar vinden bescherming in het hout en gebruiken dan de houtkrullen als nestmateriaal. De schade aan het hout blijft hetzelfde en in het ergste geval kan het draagvermogen van een constructie worden aangetast. Reuzenmieren eten onder andere insecten, karkassen, bladluisuitwerpselen en planten.

De reuzenmier (Camponotus herculeanus) komt in heel Nederland voor, maar vooral in bosgebieden die voornamelijk uit naaldbossen bestaan. Reuzenmieren vinden hun woonplaats in de natuur in dood hout, bijv. stronken of rottende boomstammen. Het komt echter voor dat reuzenmieren hun nest in huis bouwen, meestal wanneer ze goed op een plek geïnstalleerd zijn en nabije en onafhankelijke satellietkolonies creëren.

Reuzenmieren bouwen hun nesten voornamelijk in rottend hout, maar ze kunnen ook gezond hout aantasten als het nest groter is geworden en de mieren zich hebben geïnstalleerd. Kleine gangen en nesten hollen het hout uit, wat in het ergste geval het draagvermogen kan aantasten als het om een dragende constructie gaat.

Reuzenmier Camponotus herculeanus

Afbeelding: Reuzenmier (Camponotus herculeanus). © Stick AB

Zo herkent u reuzenmieren

De reuzenmier is de grootste mierensoort in Noord-Europa. Als hij volgroeid is, kan hij maar liefst 19 mm lang worden (meestal 6-14 mm) – vergeleken met de zwarte mier die slechts ca. 4 mm wordt.


Tip: Soms kan het moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen een grote bosmier en een kleine reuzenmier. Een eenvoudige test is om uw handpalm een ​​paar centimeter boven de mier te houden. Als hij op zijn achterpoten gaat staan, is hij waarschijnlijk de agressievere bosmier.


Reuzenmieren zijn vooral actief tijdens de warme maanden. Dan kunt u de volgende aanwijzingen vinden die duiden op een plaag door reuzenmieren:

  1. Grote mieren die rondkruipen op jacht naar voedsel.
  2. Geluid uit de muur door het geknaag van de mieren, een knetterend geluid dat klinkt als motregen op plaatwerk. Als u op de muur klopt, worden de mieren actiever, wat u vaak ook kunt horen.
  3. Kleine stapels met houtspaanders binnen- of buitenshuis gevormd door de nestbouw van de mieren.
  4. Grote gevleugelde mieren binnenshuis (niet te verwarren met de zwarte mieren die binnen een korte tijd en dan in zeer grote aantallen zwermen).

Reuzenmieren gedijen het beste op warme plekken, dus in huizen bouwen ze hun nesten meestal in zuidelijke muren, achter elementen, ovens of koelkasten. Op deze plekken moet u extra letten als u een plaag door reuzenmieren vermoedt. Reuzenmieren zijn 's nachts het meest actief, dus het is het beste om verdachte nesten te onderzoeken op geluid en activiteit.

 

Zo vermijdt u reuzenmieren

Hieronder kunt u lezen wanneer het risico groter is dat uw huis door reuzenmieren wordt aangetast en hoe u dit moet aanpakken:

  1. Stronken, omgevallen bomen, rottende dwarsliggers of palletkisten op uw erf
  2. Planten rond het huis en huisfunderingen
  3. Rottend hout in een constructie of gevel
  4. Houtstapels tegen buitenmuren, vooral op het zuiden
  5. Slechte waterafvoer/afvoer waardoor een gunstige vochtige omgeving voor mieren ontstaat

Raadpleeg ook de gids over zwarte mieren voor algemene maatregelen hoe u mogelijk voedsel in en om het huis vermindert, zodat het risico kleiner wordt dat reuzenmieren zich in huis vestigen.

 

Zo bestrijdt u reuzenmieren

Over het algemeen is het belangrijk om de nesten van de reuzenmieren te verwijderen, zowel in huis als op het erf of in een nabijgelegen bos/land. 

 

Copyright © 2024 Stick AB
To top