Navulling 1 stuk Thermacell™

Geschikt voor alle Thermacell™-modellen en biedt maximaal 12 uur bescherming
Navulling 1 stuk Thermacell™
€9.90
Koop nu
Op voorraad
Niet op voorraad
.
Niet op voorraad
Beschrijving
Documenten
Details
  • 12 uur bescherming tegen muggen
  • Geschikt voor alle Thermacell-modellen
  • Kwaliteitsproduct met eenvoudig gebruik

De navulling bevat 1 gaspatroon en 3 anti-muggentabletten voor maximaal 12 uur bescherming.

Productinformatie

(1) Tablet met anti-muggenproduct: Thermacell muggenverjager TABLET. Bestrijdingsmiddel klasse 3, Reg. 4775. Bevat: d-Alletrine 0,5g.

Schadelijk bij inademing. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Na gebruik te sorteren bij gevaarlijk afval in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale voorschriften.

Toepassingsgebied: Bestrijdingsmiddelen voor muggen. Uitsluitend voor gebruik buitenshuis. Mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de daarvoor bestemde apparatuur. Elk ander gebruik is verboden, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld.

(2) Gaspatroon: Thermacell Butane Cartridge. Bevat: Lpg Zeer ontvlambaar gas.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Lekkend gas brandt: Probeer de brand niet te blussen als het lek niet veilig kan worden gestopt. Verwijder alle ontstekingsbronnen als dat veilig kan. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Na gebruik te sorteren bij gevaarlijk afval in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale voorschriften.


 Veiligheid tijdens het gebruik: lees de veiligheidsinstructies op de verpakking altijd aandachtig door voordat u het toestel in gebruik neemt.

  • Anti-muggentabletten zijn een bestrijdingsmiddel tegen muggen en mogen niet worden gebruikt als ze mogelijk in contact komen met een watermilieu met levende organismen.
  • Anti-muggentabletten mogen uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de daarvoor bestemde apparatuur. De Thermacell muggenverjager is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis. Niet voor gebruik binnenshuis, in een tent noch in andere afgesloten ruimten. Als u de muggenverjager op een andere manier gebruikt dan is aangegeven, kan dit leiden tot hogere concentraties met irritaties tot gevolg. Zorg in dat geval voor frisse lucht en rust.
  • Bij het per ongeluk inslikken van de tabletten, veel water of melk drinken en een arts raadplegen.
  • Ongebruikte tabletten moeten op een koele en droge plaats in een gesloten verpakking worden bewaard. De tabletten en gebruikte apparatuur worden beschouwd als gevaarlijk afval en moeten naar een erkend inzamelpunt worden gebracht. Geopende verpakkingen en gebruikte tabletten mogen niet opnieuw worden gebruikt.
  • Elk tablet met anti-muggenmiddel gaat maximaal 4 uur mee. De tabletten zijn in het begin blauw, maar verbleken en worden uiteindelijk wit wanneer het actieve ingrediënt volledig is vervlogen. Het tablet is dan opgebruikt. Tijdens het gebruik zijn er soms dampen zichtbaar; dat is normaal. Stel het apparaat of de tabletten niet bloot aan regen.
  • Lees de gebruiksinstructies op de buitenste verpakking voordat u het product gebruikt.
Navulling Thermacell™ met 1 gaspatroon en 3 anti-muggentabletten voor maximaal 12 uur bescherming
Gerelateerde producten
Copyright © 2024 Stick AB
To top