Navulling 4 stuks Thermacell™ 48u

Geschikt voor alle Thermacell™-modellen en biedt tot 48 uur bescherming
Navulling 4 stuks Thermacell™ 48u
€29.80
Koop nu
Op voorraad
Niet op voorraad
.
Niet op voorraad
Beschrijving
Documenten
Details
  • 48 uur bescherming tegen muggen
  • Geschikt voor alle Thermacell-modellen
  • Kwaliteitsproduct met eenvoudig gebruik

De navulling bevat 4 gaspatronen en 4 anti-muggentabletten voor maximaal 48 uur bescherming. Max Life houdt in dat elk tablet 12 uur meegaat in plaats van de gebruikelijke 4 uur en bijgevolg even lang meegaat als het patroon van het gas. De tabletten zijn iets groter dan standaard tabletten en steken aan de zijkanten uit om de tabletten gemakkelijker te kunnen verwisselen.

Productinformatie

(1) Tablet met anti-muggenproduct: Thermacell muggenverjager TABLET. Bestrijdingsmiddel klasse 3, Reg. 4775. Bevat: d-Alletrine 0,5g.

Schadelijk bij inademing. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Na gebruik te sorteren bij gevaarlijk afval in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale voorschriften.

Toepassingsgebied: Bestrijdingsmiddelen voor muggen. Uitsluitend voor gebruik buitenshuis. Mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de daarvoor bestemde apparatuur. Elk ander gebruik is verboden, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld.

(2) Gaspatroon: Thermacell Butane Cartridge. Bevat: Lpg. Zeer ontvlambaar gas.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Lekkend gas brandt: Probeer de brand niet te blussen als het lek niet veilig kan worden gestopt. Verwijder alle ontstekingsbronnen als dat veilig kan. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Na gebruik te sorteren bij gevaarlijk afval in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale voorschriften.


 Veiligheid tijdens het gebruik: lees de veiligheidsinstructies op de verpakking altijd aandachtig door voordat u het gaspatroon in gebruik neemt.

  • Anti-muggentabletten zijn een bestrijdingsmiddel tegen muggen en mogen niet worden gebruikt als ze mogelijk in contact komen met een watermilieu met levende organismen.
  • Anti-muggentabletten mogen uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de daarvoor bestemde apparatuur. De Thermacel muggenverjager is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis. Niet voor gebruik binnenshuis, in een tent noch in andere afgesloten ruimten. Als u de muggenverjager op een andere manier gebruikt dan is aangegeven, kan dit leiden tot hogere concentraties met irritaties tot gevolg. Zorg in dat geval voor frisse lucht en rust.
  • Bij het per ongeluk inslikken van de tabletten, veel water of melk drinken en een arts raadplegen.
  • Ongebruikte tabletten moeten op een koele en droge plaats in een gesloten verpakking worden bewaard. De tabletten en gebruikte apparatuur worden beschouwd als gevaarlijk afval en moeten naar een erkend inzamelpunt worden gebracht. Geopende verpakkingen en gebruikte tabletten mogen niet opnieuw worden gebruikt.
  • Elk tablet met anti-muggenmiddel gaat maximaal 12 uur mee. De tabletten zijn in het begin blauw, maar verbleken en worden uiteindelijk wit wanneer het actieve ingrediënt volledig is vervlogen en het tablet bijgevolg opgebruikt is. Tijdens het gebruik zijn er soms dampen zichtbaar; dat is normaal. Stel het apparaat of de tabletten niet bloot aan regen.
  • Lees de gebruiksinstructies op de buitenste verpakking voordat u het product gebruikt.
De Thermacell™ navulling bevat 4 gaspatronen en 4 anti-muggentabletten voor maximaal 48 uur bescherming.
Gerelateerde producten
Copyright © 2024 Stick AB
To top