Sanering van bedwantsen - zo werkt het

Bed sanering bedwantsen

In de jaren '30 hadden veel appartementen last van bedwantsen. Daarna kwam de succesvolle sanering met DDT (!) waardoor bedwantsen na 20 jaar verdwenen waren. Helaas is de bedwants nu weer aan een opmars bezig. We laten u zien hoe de bestrijding van bedwantsen tegenwoordig in zijn werk gaat en we geven een lijst met maatregelen als u last heeft van bedwantsen.

 

Inhoud:

 1. Bestrijding van bedwantsen
 2. Verantwoordelijkheid voor de bestrijding van bedwantsen
 3. Bedrijven die bedwantsensaneringen uitvoeren
 4. Als u last heeft van bedwantsen - checklist
 5. In afwachting van een sanering
 6. Als de sanering mislukt is

 

De afgelopen 15 jaar zijn bedwantsenplagen in Nederland (en de rest van de westerse wereld) sterk toegenomen. 

Een deel van de verklaring voor de toegenomen verspreiding van de bedwants is de toegenomen reisactiviteit. Een nog belangrijkere factor is dat bestrijdingsmiddelen die eerder met succes zijn gebruikt tegen bedwantsen (en organofosfaten bevatten) sinds 2001 verboden zijn. De later gebruikte bestrijdingsmiddelen leveren niet het gewenste resultaat op en het lijkt erop dat de bedwantsen resistent zijn geworden.

Op dit moment is het niet duidelijk welke vormen bedwantsenplagen kunnen aannemen. Maar om problemen met bedwantsen op te lossen, moet u weten hoe u bedwantsen kunt herkennen, hoe u overlast van bedwantsen kunt voorkomen en wat u moet doen als uw huis getroffen is door een bedwantsenplaag. Dat laatste behandelen we uitgebreid in dit artikel en we geven u een praktische checklist met stapsgewijze acties.

 

Bestrijding van bedwantsen

Er zijn verschillende methoden om bedwantsen te bestrijden. De gebruikte methode hangt af van de fase van de plaag; of het preventief is, of het om beperkte of om grote overlast gaat.

 

00. "Inspectie is de eerste stap om vast te stellen of er werkelijk sprake is van bedwantsen en om de omvang en locatie van de plaag te bepalen. Soms worden honden gebruikt die speciaal zijn opgeleid om op bedwantsen te reageren om zo snel mogelijk de aanwezigheid ervan te controleren.

Nagaan of er effectief bedwantsen aanwezig zijn, kunt u zelf doen met behulp van een indicatieval (zie ook: hoe de bedwants eruitziet). Of door te letten op kenmerkende sporen van bedwantsen zoals uitwerpselen, huidresten of bloedvlekken op lakens.

Type: onderzoek van aanwezigheid/toepassingsgebied

01. Fysieke behandeling betekent dat men een fysieke barrière maakt zodat de bedwantsen niet naar de mensen kunnen gaan.

Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit matrasbeschermers of speciaal ontworpen omhulsels voor de poten van het bed, die zo ontworpen zijn dat de bewantsen er wel in, maar niet meer uit kunnen.

Ook kunnen fysieke vallen worden gebruikt om bedwantsen te vangen, maar zulke vallen bieden geen volledige bescherming en vormen geen fysieke barrière.

Type: proactief

02. Bouwtechnische maatregelen worden meer en meer gebruikt om de verspreiding van bedwantsen tegen te gaan. Veel bouwbedrijven gebruiken bijvoorbeeld zogeheten bedwantsenplinten in nieuwbouw. Het zijn eigenlijk sokkels of plinten die kiezelgoer bevatten, dat de bedwants doodt en zo de verspreiding tussen appartementen verhinder.

Hotels nemen tegenwoordig ook meer preventieve maatregelen om ervoor te zorgen dat er geen bedwantsen zijn of dat ze snel weten wanneer dit wel het geval is.

Type: proactief

03. Niet-giftige chemische behandeling, bijvoorbeeld met natuurlijke middelen zoals kiezelgoer. Werkt over het algemeen alleen bij zeer beperkte plagen of als aanvulling op andere bestrijdingsmethoden. De behandeling gaat snel, maar het duurt nog even tot de bedwantsen dood zijn. Vaak moet de behandeling worden herhaald, soms toch met gif.

Een niet-giftige chemische behandeling kan ook preventief worden gebruikt voor risicovolle omgevingen, zoals hotels of thuis bij mensen die veel reizen. Dit kan bijvoorbeeld door bedframes te bekleden met bedwantsentape die kiezelgoer bevat. Bedwantsen die over de tape lopen, sterven snel daarna waardoor een bedwantsenplaag afgeremd wordt.

Type: bestrijding bij een plaag van beperkte omvang

04. Chemische behandeling betekent dat er insectenbestrijdingsmiddelen worden gebruikt om de bedwantsen te doden. Vaak wordt er zogenaamde “fogging” toegepast voor het aanbrengen van het bestrijdingsmiddel. Dat is een vorm van roken/stomen waarmee het gif verspreid wordt op moeilijk bereikbare plaatsen.

Chemische behandeling werkt het beste bij een plaag met beperkte omvang of als aanvulling op andere bestrijdingsmethoden. De reden hiervoor is dat de stoom niet altijd doordringt tot bij de bedwantsen in de diepste verborgen plekken.

Type: bestrijding bij een plaag met beperkte omvang

05. Bij een warmtebehandeling wordt een ruimte tot een voldoende hoge temperatuur verwarmd om de bedwantsen te doden. Warmtebehandeling is een zeer efficiënte methode en wordt vooral toegepast bij plagen met een grote omvang. Het nadeel is dat het materiaal (bijv. behang, plinten enz.) of meubels schade kunnen ondervinden van een temperatuur die langere tijd verhoogd wordt. Meubels moet u mogelijk afzonderlijk in een warmtetent behandelen of op een andere manier reinigen of gewoon weggooien.

Een warmtebehandeling duurt vaak lang, omdat de warmte moet worden verspreid over de gehele ruimte (bv. door muren), en dit kan enkele dagen tot enkele weken duren. Dit heeft tot gevolg dat de bewoners het pand niet of in beperkte mate kunnen gebruiken.Type: bestrijding bij een plaag van grote omvang

Verantwoordelijkheid voor de sanering van bedwantsen

In het algemeen is het de verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar om het probleem met bedwantsen op te lossen. In een appartementencomplex is het de eigenaar of bewonersvereniging die verantwoordelijk is, terwijl dit in huizen en eengezinswoningen meestal de particuliere bewoner is. Dewoonverzekering dekt in sommige gevallen een professionele sanering van bedwantsen.

In coöperatieve woongebouwen dekt de verzekering van de woningcorporatie normaal gezien de saneringskosten, zolang de bedwantsenplaag niet door uzelf werd veroorzaakt (als medebewoner bent u verantwoordelijk dat u geen ongedierte binnen brengt in het gebouw). Hoe dan ook, het is belangrijk om snel de beheerders van het gebouw in te lichten.

Milieus met een hoog risico, zoals hotels, stellen vaak eigen eisen betreffende preventieve maatregelen, regelmatige controles en onmiddellijke sanering in geval van een bedwantsenplaag. Elk hotel draagt tegenover zijn gasten de verantwoordelijkheid dat er geen bedwantsen zijn.

 

Bedrijven die bedwantsen bestrijden

Hieronder staan enkele bedrijven die de bestrijding van bedwantsen in Nederland uitvoeren:

 • All Hygiene Company
 • Anticimex 
 • Beestjes Kwijt (netwerk)
 • Bestrijdingsservice
 • Rentokil 
 • Orkin

 

Vraag zo snel mogelijk om hulp. U mag absoluut geen weken wachten, omdat dit de plaag alleen maar zal vergroten (en dit is absoluut niet prettig). Als de saneringsfirma niet meteen kan komen, raadpleeg dan zeker het hoofdstuk 'In afwachting van of tijdens de sanering'.

Het is niet ongewoon dat u tijdens de ontsmettingsperiode in uw woning mag blijven, omdat u moet dienen als lokmiddel voor de bedwantsen die een chemische behandeling krijgen. Als dat zo is, zorg er dan voor dat u producten ter beschikking hebt om u zolang te beschermen tegen verdere beten. U kunt bijvoorbeeld Nattaro Safe op het bedframe aanbrengen, zodat u geniet van een betere nachtrust ook al zit u midden in een bedwantsensanering.


 Tip: Neem eerst contact op met uw verzekeraar voordat u een saneringsbedrijf contacteert. Meestal heeft de verzekeraar een partner die de sanering kan uitvoeren.


 

Als u last heeft van bedwantsen - checklist

Bedwantsen verspreiden zich snel, een enkele bedwants die u meegebracht heeft van reis kan zich op drie maanden tijd 5000 keer voortplanten. Als u vermoedt dat er sprake is van bedwantsen, moet u onmiddellijk actie ondernemen.

Het is een goed idee om een saneringsbedrijf via de verzekeringsmaatschappij een inspectie te laten uitvoeren of om de aanwezigheid van bedwantsen in huis zelf met een indicatieval te controleren. Het is beter eens extra te controleren dan een bedwantsenplaag over het hoofd te zien, die zich dan snel kan ontwikkelen.

Voor een succesvolle sanering van bedwantsen moeten de volgende maatregelen worden genomen:

 

1. Zoek direct hulp

 • Neem contact op met uw verzekeraar. U wordt waarschijnlijk doorverwezen naar het saneringsbedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij samenwerkt.
 • Neem contact op met het saneringsbedrijf om een afspraak voor ontsmetting te maken.

2. Eigen maatregelen en schoonmaken

 • Check bij het saneringsbedrijf wanneer u na de sanering grondig mag beginnen schoon te maken, d.w.z. u mag niet stofzuigen of dweilen op de plaatsen waar de bestrijding is uitgevoerd. Vaak moeten de chemische producten van de behandeling nog gedurende 2-6 weken blijven liggen.
 • Voer de door het saneringsbedrijf aanbevolen handelingen uit. Bijvoorbeeld: bepaalde meubels wegdoen, textiel wassen/verwarmen (tot 60 graden Celsius) of bevriezen (-18 graden gedurende 3 dagen).
 • Documenteer de acties en verzamel bewijzen, zodat u bij de verzekeringsmaatschappij een vergoeding kunt claimen.

Let op:

 • Ga na of er bedwantsen zijn zodra u een probleem vermoedt
 • Vraag een onmiddellijke sanering om het probleem niet te verergeren
 • Uw directe kosten zijn het eigen risico, maar houd er rekening mee dat er verschillende extra kosten zullen bijkomen.
 • De sanering duurt over het algemeen 2 tot 6 weken, maar moet mogelijk worden herhaald
 • Sta zo nodig op uw strepen om de noodzakelijke sanering te verkrijgen

In afwachting van de sanering

De meeste mensen willen zelf al onmiddellijk actie ondernemen en terecht, vooral wanneer de sanering niet voor direct gepland is. Het is echter belangrijk om de juiste dingen te doen, zodat u de sanering niet bemoeilijkt.

Denk hierbij aan het volgende:

 1. Begin niet in paniek met een grote schoonmaak, want dat kan het voor het saneringsbedrijf bemoeilijken om de bedwantsen te vinden en deze naar nog slechter toegankelijkere schuilplaatsen doen vluchten.
 2. Doe geen meubels weg. Het kan immers gebeuren dat er bedwantsen afvallen bij het verhuizen van meubels waardoor ze zich naar nieuwe plekken verspreiden (bv. andere kamers, lift of auto).
 3. Wissel niet van slaapplaats tijdens de sanering, want het kan zijn dat er bedwantsen mee verhuizen naar een andere kamer.

Het kan zijn dat u nog weken moet wachten op de sanering. U zal uzelf en uw medebewoners intussen zo goed mogelijk willen beschermen tot de sanering kan beginnen. We adviseren om de volgende maatregelen te nemen als doe-het-zelf voorbereiding op de ontsmetting:

 1. Begin met het bed: Bedek het bed volledig met plastic bouwfolie (zodat bedwantsen bij verplaatsing van het bed niet kunnen vallen en naar nieuwe plekken kunnen verhuizen). Verwarm het bed enkele uren in een sauna tot 60+ graden.
 2. Neem daarna kussens, dekbedden en beddengoed onder handen: Plaats deze in afgedichte plastic zakken, zodat ze kunnen worden opgewarmd volgens de methode die het meest geschikt is. Wassen op 60 graden of verwarmen in een droogkast of sauna gedurende enkele uren.
 3. Als de bedwantsen van het bed door hitte verwijderd zijn, is het tijd om mechanische barrières te maken zodat ze niet kunnen terugkomen:
  • Gebruik Nattaro Safe op het frame van het bed als aanvulling of alternatief is het gebruik van een matrashoes ook goed.
  • Het bed moet vrij staan, dus niet tegen de muur noch tegen andere meubels waar bedwantsen op kunnen klimmen.
  • Breng kiezelgoer aan in lange stroken op de vloer rond het bed.

 Tip: Verzekeraars vergoeden doorgaans de gebruikte producten wanneer u zelf begint met ontsmetten, maar u moet er zich vooraf van vergewissen dat ze de producten goedkeuren.


 

Als het ontsmettingsproces is mislukt

Helaas lukt de eigen sanering niet altijd, misschien is de aanval groter dan verwacht, of migreren de bedwantsen doorheen de muren van verschillende woningen. Vaak zijn meerdere saneringsacties nodig om de bedwantsen te verwijderen. Soms moet u het saneringsbedrijf achternazitten als blijkt dat de sanering niet succesvol is om hen te dwingen aanvullende maatregelen te nemen.

Soms lukt het zelfs niet met verschillende opeenvolgende saneringsacties om de bedwantsen weg te krijgen. Het saneringsbedrijf gooit dan vaak de handschoen in de ring en/of moeten de bewoners zelf actie nemen.

U kunt de bedwantsen uithongeren door ze de toegang tot voedsel te ontzeggen (hun voedsel zijn wij mensen), maar ze kunnen tot een jaar zonder voedsel overleven. Om bedwantsen tegen te houden zijn mechanische barrières vereist, d.w.z. dat de bedwants fysiek verhinderd wordt om bij slapende mensen te kunnen.

Het gaat dan vooral om maatregelen voor het bed en het meubilair, zoals:


 Wist u dat: Bedwantsen een jaar zonder voedsel kunnen. Om bedwantsen uit te hongeren, moet u nauwkeurig en volhardend te werk gaan.


 

Wilt u een expert worden op het gebied van bedwantsen? Lees dan onze gids voor bedwantsen.

Gerelateerde producten
Copyright © 2024 Stick AB
To top