Antimottenmiddelen – van mottenballen tot feromoonvallen

AntimottenmiddelenAntimottenmiddelen of mottenballen, wat is het beste, waar vind ik ze en wat zit erin? We bespreken verschillende soorten van effectieve mottenbestrijding, van vroeger tot de opties die tegenwoordig beschikbaar zijn als u motten wilt bestrijden.

 

Er is de afgelopen 40 jaar veel gebeurd op het gebied van mottenbestrijding, en het zou vreemd zijn als dat anders was. Meer aandacht voor het milieu en onze gezondheid, evenals een groter bewustzijn en kennis van de negatieve gevolgen van stoffen, heeft onze voorkeur als het om antimottenmiddelen gaat volledig veranderd.

Deze post behandelt antimottenmiddelen van vroeger met hun voor- en nadelen, en laat vervolgens zien welke anti-mottenmiddelen tegenwoordig verkrijgbaar zijn. Wij laten u verschillende antimottenmiddelen zien, van dodelijke mottenballen tot niet-giftige feromoonvallen.

 

Antimottenmiddelen vroeger

Soms hoor je de oudere generatie de effectieve antimottenmiddelen prijzen die in het verleden beschikbaar waren. Ze moeten gebruiksvriendelijk, goedkoop en tegelijkertijd superefficiënt geweest zijn. Is dat waar en waarom zijn ze er dan niet meer?

 

Naftaleen / Mottenballen

Van mottenballen heeft u waarschijnlijk wel eens gehoord? In het verleden werden mottenballen veel gebruikt. Ze bestonden uit de zeer giftige stof naftaleen dat gemaakt is van koolteer. De damp van naftaleen was zowel afstotend als dodelijk voor motten (dodelijk als het naftaleenhoudende mottenmiddel in een luchtdichte plastic zak zat met de motten/textiel).

Helaas is de stof zeer giftig als het door mensen wordt ingeademd en gevaarlijk bij langdurig contact met de huid. Omdat het juist je kleding is die je tegen motten wilt beschermen, is het niet zo handig om kleding te dragen met restanten van naftaleen.

De mottenballen met naftaleen die vroeger werden verkocht, leken ook vaak op snoep – waardoor ze een nog groter gevaar voor gezinnen met kinderen vormden, met zowel het risico op verstikking als vergiftiging.

Een naftaleenvergiftiging manifesteert zich door braken, bloed in de urine, diarree en geelzucht. De stof breekt de rode bloedcellen af en kan acute bloedarmoede veroorzaken. In het verleden kwam dit voor bij baby's wanneer ze in dekens werden gewikkeld die in naftaleenballen werden bewaard. Naftaleen is bovendien kankerverwekkend.

 

mottenballen van naftaleenAfbeelding: mottenballen van naftaleen

 

Paradichloorbenzeen

In het verleden bestonden er ook mottenkristallen. Dat was toen paradichloorbenzeen – een middel dat nog giftiger was dan naftaleen. Mottenkristallen waren een wit poeder met een olieachtig nat oppervlak en het inademen van het poeder of de gassen ervan veroorzaakte ernstige schade. Paradichloorbenzeen kan plastic oplossen bij een langdurige blootstelling, waardoor het ook niet veilig is in vacuümzakken (en bijvoorbeeld knopen van kleding beschadigd).

Er kan worden gesteld dat motten in je kledingkast aanzienlijk beter zijn dan naftaleen of paradichloorbenzeen. Beide stoffen zijn zeer ongeschikt als antimottenmiddel vanwege de directe gezondheidsrisico's die ze voor de mens opleveren.

Antimottenmiddelen waren in het verleden misschien effectief, maar ze waren ook levensgevaarlijk. We kunnen stellen dat het vroeger niet beter was, in elk geval niet als het om antimottenmiddelen gaat. De ontwikkeling is verder toegenomen en er zijn nu aanzienlijk betere biociden, antimottenmiddelen en niet-giftige vallen.

 

Moderne antimottenmiddelen

De consument is tegenwoordig veel beter op de hoogte van wat hij gebruikt bij de bestrijding. Dit komt zeker door de totaal andere condities wat de informatievoorziening betreft en ook doordat dit tijdperk milieubewustzijn ademt. Wat alle moderne mottenproducten gemeen hebben, is dat ze veel beter zijn voor zowel de mens als de natuur dan hun voorgangers, en soms volledig gifvrij.

 

Biociden / bestrijdingsmiddelen

Pesticiden zijn gebaseerd op gif en worden daarom biociden of insecticiden genoemd. Deze bevatten werkzame stoffen in een concentratie die insecten doodt (wordt dan per definitie een gif). Gifstoffen kunnen ook schadelijk zijn voor mensen, maar door de lage concentratie zijn ze bij correct gebruik bijna onschadelijk.

Moderne biociden zijn vaak synthetische varianten van natuurlijk voorkomende stoffen waarvan de concentratie tot een onnatuurlijk hoog niveau is verhoogd. De meest populaire middelen zijn snel biologisch afbreekbaar, wat betekent dat ze geen sporen achterlaten die zich ophopen in het milieu, wat anders op de lange termijn negatieve effecten zou kunnen hebben.  

Omdat mensen, huisdieren of de natuur kunnen worden geschaad door giftige stoffen, moeten biociden op de juiste manier en met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt.

Voorbeeldproducten: Vliegen- en Insectenspray Solabiol.

 

Rood cederhout

Balletjes van rood cederhout komen waarschijnlijk het dichtst in de buurt van de mottenballen uit het verleden. Het grote verschil is dat rood cederhout alleen een afstotende werking heeft, terwijl het naftaleen in mottenballen echt giftig was en feitelijk zowel motten als mensen doodde.

Ook in het verleden werd rode ceder gebruikt. Tot de jaren 50 was rode ceder in de VS het meest populaire antimottenmiddel, voordat nieuw ontwikkelde gifstoffen het overnamen, waarvan toen werd aangenomen dat ze onschadelijk waren. De reden waarom we het onder de noemer "het antimottenmiddel van tegenwoordig" presenteren, is dat het nog steeds veel wordt gebruikt.

Meestal bedoelen we olie gewonnen uit rood cederhout als we het hebben over rode ceder in verband met motten. De geconcentreerde olie is in hoge concentraties giftig en direct dodelijk voor kleine insecten, terwijl het in kleinere concentraties een afstotende werking heeft en zo motten en hun larven weghoudt van behandelde gebieden.

Voorbeelden van producten: Rood cederhout balletjes (moderne mottenballen), Rood cederhout ringen of geconcentreerde rode cederhoutolie

 

Mottenvallen met feromoon

Als u gif volledig wilt vermijden, zijn op feromonen gebaseerde kleefvallen een voor de hand liggend alternatief. Ze trekken mannetjes van het mannelijke geslacht in het vlinderstadium aan, met behulp van een speciaal ontwikkeld feromoon (geurstof) dat de geur nabootst die vrouwtjesmotten afgeven. De liefdeszieke motvlinders komen vast te zitten in het kleverige papier van de val en daar eindigt hun reis. Geen mannetjesmotten en dus kunnen de motten zich niet verder vermenigvuldigen.

Effectieve feromonen zijn in deze context de belangrijkste innovatie. Het is complex om een feromoon te onderzoeken dat voldoende effectief is, daarom is het moeilijk, kost het tijd en vereist het een grote investering. Het Duitse bedrijf Aries, dat vooral focust op natuurlijke producten bij het bestrijden van ongedierte, is naar onze mening hier het beste in geslaagd, met het feromoon in de Mottlock-val.

Voorbeeldproduct: Mottlock mottenval

 

Hoe bestrijdt ik motten?

Tegenwoordig kunnen kleermotten niet op een snelle manier, met vergif, worden bestreden. Om het probleem op te lossen, moet u meestal uw handen uit de mouwen steken en grondig schoonmaken. Er zijn ook goede producten die ondersteuning kunnen bieden en helpen om het mottenprobleem sneller en veiliger op te lossen.

  1. Het ABC voor de bestrijding van kleermotten is schoonmaken. Om stap voor stap te zien hoe u dat doet, ga naar onze checklist voor schoonmaken.
  2. Gebruik een bestrijdingsmiddel tegen motvlinders en larven, bijvoorbeeld Vliegen- en Insectenspray Solabiol. Als alternatief kan rode cederolie worden gebruikt. Dit is minder effectief, maar ook minder giftig en kan in de toekomst preventief worden gebruikt.
  3. Er ontkomen altijd een paar motvlinders aan het schoonmaken en de bestrijdingsmiddelen, daarom is het een goed idee om als aanvulling mottenvallen te gebruiken. De vallen vergroten de kans om snel alle motten kwijt te raken.

 

Na de bestrijding moet u uw kleding enige tijd op motten controleren en snel reageren als het probleem zich opnieuw voordoet. Idealiter zou u de motten een maand na de bestrijding nog een keer moeten bestrijden – stap 1 hierboven kan dan voldoende zijn (stap 3 is inbegrepen omdat de mottenvallen meestal een levensduur hebben van 6-8 weken).

We hopen dat u nu meer weet over antimottenmiddelen en wat u kunt doen om motten te bestrijden!

Wilt u expert worden op het gebied van kleermotten en hoe u ze bestrijdt? Lees dan onze expertgids over motten.

 

Gerelateerde producten
Copyright © 2024 Stick AB
To top