Springstaarten

Er zijn twee verschillende soorten springstaarten, bolvormige en langwerpige. De ene is goed en helpt uw planten, terwijl de andere ze beschadigd door ervan te eten. We laten u zien hoe u de springstaarten kunt onderscheiden en hoe u de springstaarten kunt verwijderen die uw planten beschadigen.

Springstaarten tussen uw planten zijn niet ongebruikelijk en meestal niets om u zorgen over te maken. Het is vrij eenvoudig om van het soort springstaarten af ​​te komen dat daadwerkelijk schade aanricht en u hoeft zelfs geen pesticiden te gebruiken.

 

Springstaarten in het kort

Behoren tot de zogenaamde oerinsecten (Lat. Entognatha) die 400 miljoen jaar geleden al bestonden. Ze komen overal ter wereld voor en in tegenstelling tot de meesten insecten ook op Antarctica.

Er komen tot 9000 soorten springstaarten (Lat. Collembola) in de wereld voor, maar slechts ca. 400 daarvan leven in Nederland. De verschillende soorten springstaarten gedijen op verschillende plaatsen, sommige bijv. op het strand, andere in de sneeuw in de winter, terwijl de meeste in vegetatie en in de grond leven.

Springstaarten worden eigenlijk niet als ongedierte beschouwd, omdat ze relatief weinig of helemaal geen schade toebrengen aan planten.

 

Zo herkent u springstaarten

Er zijn twee soorten springstaarten, bolvormige (Lat. Symphypleona) en langwerpige springstaarten (Lat. Arthropleona). Bolvormige springstaarten hebben een springvork aan de achterkant, terwijl langwerpige springstaarten deze missen. Met zijn springvork kan de springstaart grote sprongen maken als hij zich bedreigd voelt.

Het is echter moeilijk om de verschillen tussen de soorten te zijn omdat ze zo klein zijn. In plaats daarvan kunt u ervan uitgaan dat springstaarten die in de grondvegetatie leven, bolvormige springstaarten zijn en springstaarten die rond het wortelsysteem en nog verder onder de grond leven, langwerpige springstaarten zijn. U kunt aannemen dat springstaarten op zichtbare delen van de plant bolvormige springstaarten zijn.

Bolvormige springstaarten hebben een enigszins bolvormig lichaam, zoals de naam al aangeeft. Terwijl de langwerpige springstaart langer en meer cilindrisch van vorm is.

Springstaarten hebben geen vleugels en zijn vaak 1-4 mm lang, maar kunnen tot 6 mm lang worden. Springstaarten zijn wit, lichtgrijs of licht doorzichtig als ze jong zijn.

Springstaart

Afbeelding: Springstaart, bolvormig, Dicyrtomina ornata. © Stick AB

Daar vindt u springstaarten

Springstaarten vindt u in de vochtige aarde, zowel buiten als binnen, van potplanten. Bolvormige springstaarten leven in zichtbare delen van de plant, terwijl de langwerpige springstaart onder de grond, rond het wortelsysteem van de plant, leeft.

Het is ook gebruikelijk dat springstaarten in grote aantallen in terrariums opduiken, waar de vochtige omstandigheden geweldig gunstig zijn voor springstaarten.

 

Schade die springstaarten veroorzaken

Alleen de bolvormige springstaart (bijv. Sminthurus viridis) tast levende planten aan, terwijl de langwerpige springstaart zich voedt met dood organisch materiaal en schimmelhyfen (schimmeldraden die de wortelstelsels van planten aantasten). Dus de ene springstaart schaadt planten, terwijl de andere ze helpt en beschermt.

Bolvormige springstaarten tasten voornamelijk dunne wortels aan, maar kunnen ook gezonde plantendelen aantasten, evenals kiemende zaden of stekken. Springstaarten binnenshuis, in potplanten, richten de meeste schade aan als ze zeer talrijk zijn geworden. Het is dus goed om springstaarten te bestrijden zodra u ze hebt ontdekt.

N.B. Opgemerkt moet worden dat de schade die springstaarten aan planten toebrengen, zelden ernstig is en de groei of gezondheid van de plant dan ook niet beïnvloedt.

 

Zo bestrijdt u springstaarten

Een effectieve manier om het aantal springstaarten kwijt te raken of op zijn minst te verminderen, is door ze weg te spoelen. Dit doet u heel eenvoudig door de pot met de plant onder te dompelen in een emmer water. Hierdoor drijven de springstaarten naar de oppervlakte en kunnen ze worden verwijderd. Als u dit gedurende een bepaalde tijd herhaaldelijk doet, zullen de springenstaarten zich niet meer prettig voelen en vluchten.

U kunt de omstandigheden voor de springstaarten ook verminderen door de planten minder water te geven. Dan gedijen springstaarten niet en neemt de populatie vanzelf af of de springstaarten verdwijnen zonder verdere inspanningen.

Een andere manier om planten tegen springstaarten te beschermen is het gebruik van lijmringen die springstaarten vangen die langs de wortel van de plant omhoog zijn gekropen.

Sommige mensen zijn voorstanders van bodembedekkers (waarschijnlijk omdat het een bepaalde fysieke barrière zou kunnen betekenen voor de springstaarten), maar we raden alle soorten bodembedekkers af omdat het verdamping voorkomt en de grond vochtiger maakt. Bodembedekkers zorgen er dus voor dat springstaarten beter gedijen, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

 

Interessante feiten over springstaarten

  • Sommige springstaarten hebben geen ogen, terwijl andere er 16 hebben
  • Springstaarten hebben een springvork op hun achterlijf die ze gebruiken om te kunnen springen
  • In de grond kunnen 1000 springstaarten per liter voorkomen
Copyright © 2024 Stick AB
To top