“Vriendelijke” methoden om ratten en muizen te bestrijden

mus och hungrig katt

Uiteraard wilt u geen muizen en ratten bij u in de buurt, maar tegelijkertijd wilt u de dieren niet onnodig doen lijden. Wij tonen u drie veilige manieren om een minimum aan leed en stress te creëren voor de dieren.

Ratten en muizen verwijderen, moet schoon, snel en pijnvrij gebeuren, zowel voor u als voor de muis/de rat. Er is geen reden om het dier onnodig te kwellen door, bijvoorbeeld:

  • Vastzitten in een lijmval dat resulteert in aanzienlijke stress en een langdurige doodsstrijd
  • Het lijden dat wordt veroorzaakt door ratten- of muizengif
  • Worden gevangen door een kat die met het dier 'speelt' tot het sterft

Een zacht overlijden betekent ook minder gruwel en minder reiniging van de vangmiddelen. Slecht ontworpen vallen creëren niet alleen meer lijden, maar ook meer geknoei en bloed, omdat ze vaak hun taak niet doeltreffend uitvoeren, met onverwachte gevolgen zoals een gewonde rat die in paniek rondspringt in uw huis.

Een derde belangrijk aspect bij de keuze van het bestrijdingsmiddel is dat er geen risico bestaat dat andere dieren of kinderen door de val gewond raken. M.a.w. de val bestrijd dus enkel het beoogde dier. Dit betekent ook dat de plaatsing van de val van essentieel belang is. Lees dus de gebruiksaanwijzingen van het product zodat u precies weet waar u de val moet plaatsen.

 

Humane bestrijdingsmiddelen

Klapvallen

Ze moeten sterk en betrouwbaar zijn en ze moeten een stevig en veilig ontwerp hebben dat garant staat voor een hoge nauwkeurigheid en een snelle dood. Een doorslaggevende factor voor een goede val is dat het dier niet wordt blootgesteld aan onnodig lijden, dat ze veilig is voor mensen en huisdieren en dat enkel de beoogde diersoorten worden gevangen.

Opgelet: Aangezien klapvallen vaak een eenvoudige mechanisch mechanisch ontwerp hebben dat door een kind kan worden ingeschakeld, moet u er altijd voor zorgen dat de klapvallen veilig worden geplaatst, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzingen van het product.

Vallen om ongedierte levend te vangen

Misschien de meest humane manier om ratten en muizen te bestrijden, als men het correct doet; als u de vallen vaak controleert zodat het gevangen dier geen stress ondervindt van de vangst en het dier daarna ver weg vrijlaat en het kan verder leven zonder u te storen.

Opgelet:Het is belangrijk dat u de val op de juiste manier onderhoudt, bijv. door de val ten minste twee maal per dag te controleren. Vaak zijn er nationale regels die vereisen dat vallen om dieren levend te vangen worden gecontroleerd binnen een bepaalde tijdspanne om de stress voor de knaagdieren te beperken.

Elektrische vallen

Correct ontworpen vallen die krachtige elektrische schokken afgeven, mislukken doorgaans nooit als het knaagdier op de juiste plaats in de val komt en meerdere krachtige elektrische schokken krijgt die zorgen voor een snelle en veilige dood. Moderne elektrische vallen zijn zo krachtig dat ze de rat in principe 5 maal doden, met overmatig krachtige elektrische schokken die meermaals worden herhaald.

Opgelet: De val moet schoon worden gehouden. Zo niet kan de werking van de vouw worden beïnvloed. Ze moet bovendien zodanig worden geplaatst dat kinderen noch andere dieren zich kunnen kwetsen.

Een aantal tips

Nu u de val hebt gekozen, zijn er een aantal zaken die u moet overwegen:

  1. Zorg ervoor dat uw geursporen niet op de val terechtkomen wanneer u ze hanteert, zet of aas plaatst.
  2. Houd het gereedschap schoon, zodat het mechanisme niet wordt verstoord door vuil.
  3. Plaats de vallen buiten het bereik van kinderen en huisdieren en bij voorkeur langs muren waar ratten en muizen zich het vaakst verplaatsen.
  4. Gebruik het materiaal zoals voorgeschreven. Zo moet u bijvoorbeeld vallen waarmee de prooi levend wordt gevangen twee maal per dag controleren zodat de dieren niet worden blootgesteld aan onnodig lijden.

 

Kat © Stick AB

Gerelateerde producten
Copyright © 2023 Stick AB
To top