Top 10 muizensporen

Muizensporen

Muizen laten vaak specifieke en duidelijke sporen achter. Aan de hand van de sporen kunt u nagaan of u een muizenprobleem hebt of dat het om een ander dier gaat. Muizensporen geven ook belangrijke aanwijzingen die u kunnen helpen de muizen op de beste manier te vinden en te bestrijden.  

 

Ook al ziet of hoort u de muizen niet - ze kunnen toch in uw huis zitten. Meestal vindt men alleen maar sporen van muizen zonder ooit een enkele muis te zien. Muizensporen kunnen u helpen na te gaan of u bijvoorbeeld een muizenprobleem hebt in uw huis. U kunt de sporen ook gebruiken om meer te weten te komen over de muizen om ze beter te kunnen bestrijden.

 

Top 10 muizensporen

Om sporen van muizen te vinden, moet u op de juiste plekken zoeken. De grootste kans om sporen te vinden is rond de gebruikelijke schuilplaatsen van muizen in huis.

Neem een zaklamp mee zodat u ook donkere en verborgen hoekjes op sporen kunt controleren. 10 duidelijke en gebruikelijke sporen die muizen achterlaten:

  1. Pootafdrukken in sneeuw, stof, vloeistoffen of in sporenpoeder dat u gestrooid hebt. Denk eraan dat muizen vijf tenen aan de achterpoten hebben en vier tenen aan de voorpoten wanneer u de sporen bekijkt.
  2. Uitwerpselen, urinegeur (ruikt naar ammoniak) of urinevlekken.
  3. Knaagsporen/bijtschade aan materiaal. Muizen die aan materiaal knagen, laten gaten met gladde randen achter, terwijl ratten meer hoekig en onregelmatig aan randen knagen.
  4. Aangetaste materialen, muizen kunnen bijvoorbeeld isolatiemateriaal meenemen om hun nest te bouwen.
  5. Muizennesten zijn een onmiskenbaar teken, maar vaak zijn ze verborgen en moeilijk te vinden.
  6. Vetvlekken op plaatsen waar muizen hebben gelopen.
  7. Veranderd beeld van de stoflaag waar muizen hebben gelopen.
  8. Algemeen vuil langs muizenroutes.
  9. Schraap- of knaaggeluiden - luister wanneer muizen het meest actief zijn tijdens de schemering en 's nachts.
  10. Huisdieren ontdekken de muizen meestal als eerste en reageren erop, maar hun belangstelling neemt na een tijdje weer af.

Het gebeurt natuurlijk ook dat u de muizen gewoon ziet, hoewel dat hoogst zelden is. Omdat muizen 's nachts actief zijn, hebt u het meest kans om ze 's nachts te zien of te horen. Als u ook overdag muizen ziet, kan het zijn dat het muizennest verstoord werd of dat de populatie zo groot is geworden dat de muizen buiten zijn en naar nieuwe plekken zoeken om zich te vestigen.

Soms is het moeilijk om te bepalen of het ratten of muizen zijn die de sporen hebben achtergelaten. Dat is belangrijk om te weten hoe u met de bestrijding verder moet gaan. 

 

Leer van de sporen die u vindt

De aanwezigheid van uitwerpselen, vetvlekken of vuil kan wijzen op een muizenroute - een plek waar muizen gewoonlijk lopen en een goede plek om ze te bestrijden en waar u wellicht muizenvallen zal willen plaatsen.

De hoeveelheid uitwerpselen kan een indicatie geven van het aantal muizen. Ga ervan uit dat één muis ongeveer 70 keutels per 24 uur achterlaat. 

U kan zien hoe actueel de muizenactiviteit is door de uitwerpselen aan te raken (draag handschoenen of gebruik een plastic zak!). Verse keutels zijn enigszins zacht, maar na ongeveer 3 dagen worden ze hard. Zo weet u dat u niet bezig bent tijd te verliezen met een muizenprobleem van jaren geleden.

Een grondig onderzoek van de looproute en van de plaatsen in huis waar muizen sporen hebben achtergelaten, kan u helpen om de schade door muizen te beoordelen. Misschien is er schade aan materiaal of meubilair waarvoor u uw verzekeringsmaatschappij kunt aanspreken. Of misschien ontdekt u dat muizen aan elektrische kabels hebben geknaagd, die u moet repareren om het risico op brand te voorkomen.

Bepaalde sporen kunnen ook een aanwijzing zijn om te weten waar de muizen het huis binnenkomen. Het helpt u om te weten welke plekken moeten worden gerepareerd om te voorkomen dat het nog kan gebeuren. Misschien moet u een rooster voor een verluchtingsopening plaatsen of een barst in de fundering dichten.

 

Lees de volledige gids over muizen om deskundige te worden in het bestrijden van muizen.

Gerelateerde producten
Copyright © 2024 Stick AB
To top