Das

Het is uiterst zeldzaam dat dassen mensen aanvallen. Het komt echter des te vaker voor dat ze gewassen beschadigen of holen en gangen graven die percelen of, in het ergste geval, huizen beschadigen. Bovendien maken dassen vaak veel latrines in de buurt van hun hol.

Hoewel er in Nederland veel dassen voorkomen, is het ongebruikelijk om er een te zien. Dit komt deels doordat dassen schuw en nachtdieren zijn, en deels omdat dassen de voorkeur geven aan boslandschappen met voldoende voedsel en een beschermende vegetatie.

 

Dassen in het kort

De das (Latijn: Meles Meles) is een marterachtige. De das leeft in groepen van maximaal 12 dieren binnen een geclaimd territorium. Meestal is dit gebied 50-150 hectare groot.

De das heeft een slecht gezichtsvermogen en is niet zo'n goede jager. In plaats daarvan verzamelen of plukken dassen hun voedsel, het zijn alleseters. Het grootste deel van het voedsel bestaat uit regenwormen die de das lokaliseert met zijn gevoelige gehoor en reukvermogen. Dassen eten o.a. ook kleine dieren, eieren, bessen, vruchten, granen, enz.

Omdat de das vogeleieren en kuikens eet, kunnen gevoelige soorten bedreigd worden. Omdat graan op hun menu staat, betekent dat velden kunnen worden blootgesteld wat grote verliezen bij de oogst kan betekenen.

Grävling Meles meles

Afbeelding: Europese das, Meles meles. © Stick AB

Zo herkent u een das

De das heeft een pels en tekening waardoor hij gemakkelijk te herkennen is. De onderkant is donker, terwijl de bovenkant licht zilvergrijs is. De das heeft een witte kop met zwarte strepen vanaf het puntje van de neus tot over de ogen en oren, die geleidelijk overgaan tot een zilvergrijze kleur in de nek.

Volwassen dassen zijn ongeveer 75-98 cm lang. Een volwassen mannetje weegt ongeveer 9-17 kg, terwijl een vrouwtje 6,5-14 kg weegt.

 

Daar vindt u de das

De das of Europese das zoals hij ook wel wordt genoemd, komt in heel Europa voor. In Nederland neemt het aantal dassen jaarlijks toe. Het grootste deel van de populatie komt in het midden en zuidelijkste deel van het land voor. Vooral op de Veluwe, in Zuid-Limburg en in de Maasvallei (85% van de dassenpopulatie).

Dassen gaan in een soort van rust en slapen tijdens de koude wintermaanden, maar ze gaan niet echt in winterslaap omdat hun lichaamstemperatuur niet echt omlaag gaat. In de overige maanden kunt u de das tegenkomen, vooral 's nachts wanneer de das het meest actief is.

Dassen wonen in een zogenaamde burcht, vaak in eigengemaakte holen, maar ook in natuurlijke holen in bergen of rotsen – meestal op een vorstvrije diepte. Hun burcht is maar liefst 60 meter in doorsnee, met meerdere etages. Bovendien bestaat de burcht uit ca. 300 meter aan gangen en kamers, met meerdere in- en uitgangen. De burcht van de dassen wordt door meerdere dieren gedeeld en soms zelfs door vossen, de burcht is soms al tientallen jaren of in sommige gevallen eeuwenlang in gebruik!

Dassen komen vooral voor in bossen en op plaatsen met vegetatie waar ze goed beschermd zijn en veel voedsel kunnen vinden. Maar het is niet ongebruikelijk dat dassen ook in woonwijken, parken of zelfs in steden verschijnen.

Sporen van dassen, naast de gaten die de latrines vormen, kunnen zogenaamde "snuitputjes" zijn. Dit zijn eigenlijk kegelvormige markeringen die in de zachte grond verschijnen wanneer de das zijn neus naar beneden duwt op zoek naar iets eetbaars. Vaak vindt u ook haar rond de ingangen van de burcht en gangen wat aangeeft dat het een das is die de burcht bezit.

 

Schade die dassen veroorzaken

Dassen richten vooral schade aan bij de commerciële graanteelt tijdens hun jacht op voedsel. Dassen breken bijvoorbeeld haverstro om bij de granen te komen, wat grote verliezen van de oogst kan veroorzaken.

Een das is meestal niet gevaarlijk voor mensen. De das is schuw en gaat liever op de vlucht. Hij bijt alleen in uitzonderlijke gevallen als hij verrast worden en zich erg bedreigd voelt.


Wist u: er doen verhalen de ronde dat dassen bijten totdat ze botten gekraakt hebben, en dat hun kaken op slot raken als ze bijten. Geen van deze verhalen klopt.


In het verkeer vormen dassen, net als ander klein wild, een risico op ongelukken. Maar door het kleine formaat van de das zijn ongelukken meestal het ergste voor de das zelf.

Gangen en holen op percelen en bij of onder huizen kunnen het draagvermogen en de conditie van de grond beïnvloeden. Dassen bouwen hun burcht het liefst in gedraineerde grond, waardoor het vaak voorkomt dat burchten naast kelders of huisfunderingen worden gebouwd waar de menselijke activiteit laag is.

Daarnaast graaft de das latrines naast de burcht waardoor het nog minder aantrekkelijk wordt om het erf te delen met de dassen.

 

Zo vermijdt u dassen

Als u merkt dat dassen begonnen zijn met het bouwen van holen op uw erf, is het belangrijk om snel te handelen en vervolgens te proberen de dassen weg te jagen voordat ze zich hebben geïnstalleerd. U kunt de volgende stappen ondernemen:

1. Verjagen: Leg stukken stof met parfum en andere sterke geuren op plekken waar de das actief is geweest. Menselijke activiteit is altijd goed, omdat het de das laat zien dat de plaats niet ongestoord en beschermd is.

2. Beschermen/afdichten: Als er sprake is van gangen rond het erf, onder veranda's en dergelijke, moeten deze worden afgedicht. U kunt gaten opvullen en bijvoorbeeld knaagdierengaas plaatsen om te voorkomen dat dassen onder een veranda en dergelijke graven.

Wanneer de dassen zich eenmaal geïnstalleerd hebben, is een beschermende jacht nodig:

  • Er kunnen grote vallen voor vossen of vallen speciaal aangepast aan de das worden gebruikt. Als lokmiddel werkt bijna alles, omdat de das een alleseter is, bijvoorbeeld vis of zoetigheden, zoals honing of siroop.
  • Als u zelf niet jaagt, kunt u contact opnemen met uw gemeente en vragen om de contactgegevens van een jachtopziener, of u kunt contact opnemen met een plaatselijke jachtorganisatie. Deze zijn meestal behulpzaam bij het verwijderen van dassen die zich op de verkeerde plaats hebben gevestigd.
  • Roofdierbestrijding kan op elk moment van het jaar plaatsvinden, maar verder vindt de jacht op dassen vooral 's nachts plaats, van augustus tot oktober.
Gerelateerde producten
Copyright © 2023 Stick AB
To top