Bijen

Bijen steken niet graag en zelden. Bovendien vervullen ze een cruciale functie in het ecosysteem wanneer ze in hun zoektocht naar voedsel planten bestuiven. Bijen zijn geen schadelijke dieren die bestreden moeten worden, er zijn eerder redenen om de bijen te vermijden en te beschermen.

 

Bijen in het kort

De bij (Apoidea) behoort tot de orde van de vliesvleugeligen en is essentieel voor het bestuiven van planten. Zonder bijen zouden de meeste planten zich niet kunnen voortplanten en uiteindelijk verdwijnen. Bijen zoeken bloemen en planten op omdat ze zich voeden met nectar en stuifmeel. Nectar geeft de bij energie en het stuifmeel proteïne.

Er zijn maar liefst 300 verschillende soorten bijen in Nederland! Ze zien er tamelijk verschillend uit en hebben exotische namen zoals bloedbij, pantserbij, roodsprietwespbij, rouwbij of behangersbij. Daarnaast bestaan er ook algemenere bijensoorten, zoals honingbijen en hommels.

Bijen leven vaak in grote kolonies waar een bijenkoningin de samenleving regeert met behulp van unieke geurstoffen en welke soort bijen ze maakt (werksters of darren). Een bijenkorf kan wel 50.000 bijen bevatten.

 

Wist u: de kleinste bij ter wereld is Trigona minima, waarvan de werksters slechts 2,1 mm lang zijn.

Bij

Afbeelding: Bij. © Stick AB

Hoe herkent u de bij

Bijen worden vaak verward met hun grote neef de wesp. Enkele verschillen die u helpen vast te stellen of u met een bij of een wesp te maken heeft:

  • Wespen hebben een duidelijke geel-zwarte tekening. Bijen hebben lichtere, meer bruinzwarte strepen, waar bruin de opvallende gele kleur van de wesp vervangt.
  • Wespen hebben een spits achterlijf, terwijl de bij een ronder achterlijf heeft.
  • Bijen zijn hariger dan wespen die helemaal geen haren hebben. Zelfs op de kop en rond de ogen heeft een bij haren. Het haar verklaart voor een deel waarom bijen zulke goede bestuivers zijn. Het stuifmeel blijft gemakkelijk in het haar zitten en wordt naar de volgende plant gebracht.
  • Bijen steken zelden, ze vermijden te steken als ze bijvoorbeeld niet in het nauw komen. Wespen zijn beduidend agressiever en steken sneller. De reden waarom bijen zelden steken, is dat ze doodgaan als ze steken met hun angel. Wespen kunnen meerdere keren steken en overleven.

 

Zo kunt u andere vliegende insecten bestrijden maar de bij redden

Als het om bijen gaat, pleiten we niet voor preventieve maatregelen of bestrijding. De reden hiervoor is dat bijen worden bedreigd en cruciaal zijn voor het ecosysteem.

In plaats daarvan vragen we iedereen om zijn best te doen om de bij de beste mogelijkheden te geven voor zijn voortbestaan. Bijvoorbeeld door het gebruik van pesticiden buitenshuis te vermijden. Als u wespen of mieren buitenshuis wilt bestrijden, probeer dit dan lokaal te doen, direct in het wespen- of mierennest.

 

Copyright © 2024 Stick AB
To top